1cb

Dizajn            Dizajn je v našej práci doslova stavebným pilierom. No pilierom práve tak dôležitým ako neustále hľadanie a objavovanie vylepšení, v  hoc už rokmi testovaných, používaných a overených zapojeniach elektrických obvodov. Sú to dve napohľad veľmi rozdielne veci, no pre nás sú to veci, kde jedna bez druhej jednoducho fungovať nemôže. Kde je pri ich správnom elektrickom a dizajnovom zladení vyslovene nevyhnutná dokonalá súhra a profesionálny prístup.

Pre nás dizajn a umenie, ktoré do našej práce vkladáme neznamená iba iný nevšedný obal. Pre nás je pravé umenie umením iba za podmienky, že vašu prácu sprevádza všade.

To znamená že ku krásnym šatám patrí aj krásne telo... Teda, čo je krásne a kvalitné navonok, musí byť práve tak krásne a kvalitné vnútri.

fd

Pri dizajnovom navrhovaní audiozosilňovača Phantom Auriga sa brali na zreteľ všetky jeho komponenty. To znamená, že vnútro zosilňovača, ktoré obsahuje mnohé nie bežné prvky v audiotechnike muselo byť dizajnovo v jednotlivých líniách zladené so zosilňovačom ako celkom.

S tvarovaným výrezom pre špeciálne sklo typu "Float" farbeného v hmote na bokoch zosilňovača ladia moduly volume či nosná časť elektróniek. Ak máte pocit, že v zosilňovači neexistujú nijaké káble..., máte pravdu, no iba čiastočnú... Káble v zosilňovači sú, no sú starostlivo vedené v troch vnútorných podlahách, ktoré zosilňovač obsahuje. Z vyššie položených častí sú nevyhnutné káble vedené vo vyfrézovaných či vyvŕtaných priechodzích otvoroch či dráhach. Toto riešenie káble pre rušivý pocit a vaše oko skryje a poslúži vynikajúco ako tienenie  práve tak ako už spomínaná trojitá vnútorná podlaha pod celým zosilňovačom.

Všetky diely a súčasti sú starostlivo rozložené a vedené v líniách silno umocňujúcich dojem, že dizajn a kvalita prevedenia skutočne nie sú iba súčasťou tých navonok krásnych šiat, no aj toho tela, čo sa ukrýva pod nimi.

Umenie vytvoriť nevšedné tvary, či ich zladiť, premyslieť a určiť presné miesto, kde máte napr. vyvŕtať otvor hoci len pre obyčajnú skrutku tak aby spĺňal podmienku ladenia z ostatnými súčasťami a hlavne dojmom z celku je pri takejto práci často takmer neprekonateľnou výzvou... Často už len preto, že takých otvorov v tomto zosilňovači sú stovky. No túžba a radosť z takejto hoc naozaj namáhavej a po každej stránke náročnej práce to správne miesto "pre tú obyčajnú skrutku" vždy nájde...

A takto sa dizajn či umenie pod našimi rukami postupne stáva realitou.