PARAMETRE                    Phantom Hybrid Tube - Mosfet Amplifier

Model: AURIGA
Material: INOX
Audio Connectors: 8um Rhodium plated

Output power: 132W/ 4 Ohm
                           80W/ 8 Ohm
Frequency response: 20 - 20 000 Hz +0/ -0.1dB
Total harmonic distortion THD: 0.003% (4 Ohm    1kHz 132W)
                                                  0.006% (4 Ohm  10kHz 132W)
                                                  0.008% (4 Ohm  20kHz 132W)
Slew rate: 47/ us
Intermodulation distortion IMD: 0.006% (4 Ohm 60Hz/ 4:1.132W)
Input sensitivity: 0.9V/ 132W/ 4 Ohm
                             0.9V/   80W/ 8 Ohm
Damping factor: < 1000

Digital to Analogue Converter DAC
Total harmonic distortion THD: 0.0003%
Sampling frequency: 24 - bit 192 kHz
Dynamic range: 127 dB
Asynchronous USB

Inputs: Cd - Usb - Coax - Xlr
Dimensions/ mm (HxWxD): 216 x 480 x 610
Weight: nett 42 Kg

  Prioritou pri navrhovaní a rozmiestňovaní všetkých elektrických obvodov bol kladený vysoký dôraz na minimalizáciu presluchov medzi ľavým a pravým kanálom a minimalizáciu vzájomného rušenia medzi všetkými elektrickými obvodmi navzájom.

Dosky plošných spojov jednotlivých koncových stupňov, analógovo digitálnych prevodníkov, riadiacich jednotiek, napájacích zdrojov sú navrhnuté ako jednotlivé dosky a naviac osadené v dostatočnej vzájomnej fyzickej vzdialenosti,  čím je do vysokej miery minimalizované digitálne a impulzné rušenie medzi digitálnou a analógovou časťou.

Vďaka vysokej miere fyzickej a elektrickej oddeliteľnosti  bol dosiahnutý excelentý priestorový, trojdimenzionálny obraz celého prenášaného zvukového pásma.  

 

Ako zásobáreň energie slúžia Aurige tri špeciálne navinuté toroidné transformátory  s mohutne predimenzovanou výkonovou kapacitou. Dosiahnutý efekt je nezanedbateľný, zvuk je veľmi dynamický, impulzívny a  podaný zvukový obraz je prirodzený a realistický.  Vďaka nadpriemernej prúdovej rezerve si Auriga dokáže poradiť  aj s reproduktormi, ktorých impedančné parametre siahajú hlboko pod úroveň štandartne zaužívaných hodnôt.

 

Každý z troch toroidných transformátorov obsahuje dve ručne vytvorené tieniace vinutia z medenného pásu - plechu. Prvé tienenie je medzi primárnym a sekundárnym vinutím, druhé je odtienenie transformátora ako celku.  Z výhod týchto tienení môžeme spomenúť nezanedbateľné minimalizovanie prieniku rušivého magnetického poľa do okolia a minimalizovanie prieniku rušienia z elektrickej siete do sekundárnych vinutí, ktoré následne napájajú audio obvody.

Toto riešenie zároveň automaticky posúva transformátory do vyššej triedy z hľadiska bezpečnosti, či prierazu nežiadúceho elektrického výboja, siete.

 

Vinutia vo všetkých transformátoroch sú oddelené z technicky dôležitých dôvodov. Medzi ne patria oddelené vinutia pre napájanie ľavého a pravého kanála koncových stupňov, oddelené vinutia pre napájanie digitálnych a analógových častí. Samotné transformátory sú navrhnuté a rozdelené podľa im prislúchajúcemu účelu z hľadiska dosiahnutia čo najlepších celkových výsledných technických parametrov. To znamená výkonový transformátor pre napájanie koncových stupňov, menší audiotransformátor zásobuje energiou analógové obvody. Posledný transformátor má na starosti digitálne a riadiace obvody.

 

Pod tieniacim krytom sú ukryté nielen špičkové toroidné transformátory, no aj dosky plošných spojov s bohato predimenzovanou filtračnou kapacitou a mikroprocesory ovládajúce postupný plynulý nábeh transformátorov a ich filtračných kapacít. Výsledkom je dlhšia životnosť kondenzátorov či podstatne menší prúdový náraz v sieti. Zároveň dosky obsahujú mikroprocesory ovládania ochranných obvodov, predného ovládacieho panela či kontroly postupného nábehu celého zosilňovača...

 

Koncový stupeň v zapojení otvorenej AB triedy dáva znať na javo svoje prednosti, medzi ktoré patria aj vysoká účinnosť, málo stratovej energie či spoľahlivosť.

Naše obvody sú navrhnuté pre desaťročiami osvedčené laterárne audio MOSFET tranzistory, v Aurige od anglického výrobcu Allfet. Laterárne tranzistory sú nie len kvalitnými tranzistormi riadenými poľom, no aj výnimkou nakoľko tento typ tranzistora je navrhnutý a  vyrábaný vyslovene pre Audio účely.

Výhodou je veľká prenosová rýchlosť,  vysoká spoľahlivosť, vynikajúca linearita a s ňou nevyhnutne spojené veľmi nízke zkreslenie. V našom zapojení sú tranzistory párované a predimenzované na dvojnásobný výkon čoho  následkom je schopnosť okamžitého dodania extrémne vysokého prúdu v náročných podmienkach.  Vysoká stabilita sa tu stáva samozrejmosťou.  

Laterárne tranzistory sú určite právom High-End komunitou hodnotené ako jedny z najkrajšie znejúcich tranzistorov vôbec.

 

Hybrid Tube - Mosfet Amplifier... Čo to znamená pre Aurigu?  Dalo by sa povedať, že „Mosfet je koncovým stupňom“ a  „elektrónka predzosilňovacím stupňom“. No v Aurige pracuje podstatne zaujímavejšie riešenie a síce elektrónka prvotriednej svetovej kvality od slovenského výrobcu JJ-electronic je doslova súčasťou koncového stupňa. To znamená, že nepracuje „ako samostatný prvok“ ale je s mos-fetom silne zviazaná spätnou väzbou.

 

 

 

A aké sú výhody takéhoto riešenia?
V prvom rade je to nízke zkreslenie, vysoká rýchlosť priebehu, no a zvuk, ktorý si Vás podmaní...

  Prvotriedna kvalita zvuku aj z Vášho PC? Pre Aurigu žiadny problém...  Integrácia špičkového asynchrónneho analógovo-digitálneho prevodníka umožnuje vznik vysoko kvalitného audiosignálu priamo v zosilňovači. Týmto sa eliminujú prenosové straty signálu a takýto v zosilňovači vytvorený audiosignál putuje v najvyššej možnej kvalite priamo do vašich reproduktorov.

Delený symetrický plošný spoj nášho DAC je navrhovaný s prioritou oddelenia digitálnej a analógovej domény. Symetrické vedenie signálových ciest zaručuje identické vlastnosti oboch prenosových kanálov. Prevodník je napájaný hodinovým signálom z kvalitných amerických oscilátorov Crystek s veľmi nízkym fázovým šumom zaručujúcim veľmi nízky jitter. Jedna z najhlavnejších podmienok kvalitného DAC dekóvania je fyzická vzdialenosť oscilátora hodinového signálu od čipu prevodníka, čo v našom prípade znamená zanedbateľných 10 mm...

Galvanicky oddelené všetky digitálne vstupy, párované rezistory, kvalitné kondenzátory v prúdových konventoroch či pásmových filtroch, podľa technických parametrov a posluchových testov vyberané prúdové konventory sú samozrejmosťou.

Tento výpis z vyššie popísaných technických parametrov a vlastností zďaleka neobsahuje všetko, čo by sa dalo o tomto zosilńovači povedať, no práve tak ako v spracovaní konštrukčnom a umeleckom Vám dáva tušiť, že Phantom Auriga je zosilňovač, do zvuku ktorého sa Vám započúvať oplatí...