Zosilňovač            Phantom Auriga je ikona, ktorej koncepcia je skutočne unikátna a na ktorú sa treba pozerať  z  mnohých strán súčasne. Všade je jasne vidieť prítomnú, veľmi odlišnú technológiu návrhu, náročné, veľmi kvalitné elektrické a dielenské spracovanie, bez kompromisov vyberané materiály či tvorbu umeleckú z našej návrhárskej dielne.

 

Celý funkčný zosilňovač je upevnený na špeciálne upravenej 4 mm hrubej, nosnej hliníkovej platni ukotvenej vo vonkajšom nerezovom šasi. Na tejto nosnej platni sú vo výške 19.5 mm  umiestnené ďaľšie nosné a krycie podlahy pre dosky plošných spojov a iné nevyhnutné komponenty. Toto priestorovo oddelené riešenie umožňuje získať konštrukcii výnimočne vysokú fyzickú pevnosť a poskytuje zároveň dostatok voľného priestoru pre vedenie elektrických káblov.

Pre plne funkčné a bezchybné zostavenie takéhoto základného nosného celku sa presnosť dielenského spracovania udržiava v odchýlke úctyhodných 0.1 mm, čo je miera  vzhľadom k zložitému umiestneniu jednotlivých komponentov a obrovskému množstvu kotviacich bodov nevyhnutná.

Pre islustráciu, odchýlka 0.1 mm  je približne hrúbka 2 ľudských vlasov položených vedľa seba...

Excelentnými výhodami tejto nami navrhnutej, unikátnej technológie spracovania sú dosahovanie vynikajúcej tuhosti celej zostavy, dizajnové krytie a súčasné tienenie všetkých pre oko rušivých elektrických vodičov a absolútne bezproblémové fyzické finálne doladenie elektrických obvodov nezávisle na vonkajšom šasi či krytoch každého jedného vyrobeného zosilňovača pre čo najlepší prenos zvuku.

Každá z dvoch presklených bočníc AURIGY obsahuje 5 precízne navrhnutých nerezových dielcov v celkovej hrúbke 12,5 mm čistého kovu. Tým dochádza k dokonalému uloženiu špeciálneho „float“ skla farbeného v hmote a masívnemu fyzickému spevneniu bočných častí zosilňovača. Auriga prináša taktiež inováciu v nami navrhnutom  pre oko neviditeľnom chladení, kde pomezi nosné šasi a jednotlivé vrstvy špeciálne tvarovo navrhnutých prírub prúdi vzduch ako chladiace médium. Tento systém chladenia je výnimočný, je oku skrytý a absolútne nezasahuje rušivo do konceptu dizajnu.
Hlavné chladenie z nerezových 1.5 mm hrubých plechov je navrhované s maximálnym dôrazom na výkon t.z.n. na dostatočný odvod ohrievaného vzduchu vznikajúceho vo vnútri zosilňovača.

Tvarové spracovanie  s jasnými líniami kompletu chladenia je ladené s ostatnými prvkami, t.j. s bezpečnostnými krytmi elektóniek a zároveň so samotným tvarovým predným čelom zosilňovača.

Odvetrávacie priepuste v chladení sú taktiež oku skryté, takže opäť vôbec nedochádza k  rušeniu celkového optického dojmu z celku.

 
 
Predný panel z našej dielne je absolútne inovatívny v mnohých jeho častiach. Materiály naň použité od 2 mm hrubého nerezového nosného kantu cez 10 mm hrubý svetlo utlmovací Murylon, difúzory pre každý ovládací prvok, ručne obrusované optické svetelné vlákna či masívne hliníkové dotykové ovládacie prvky - capacitive touch/ proximity switch with auto - calibration.
Nosný blok elektrónok, kombinácia dielov z nerezu a hliníka, masívny, stabilný, pri kompletovaní zosilňovača nevyhnutne vo vertikálnom smere pohyblivý dizajnový prvok.

Blok regulátora hlasitosti je masívny, zladený prepracovaný prvok s rovnako cenných materiálov s mnohými inovatívnymi funkciami a absolútne nekonvenčným funkčným systémom a dizajnom. Pocit pri otáčaní - ovládaní hlasitosti 70 mm nerezovej rúry umiestnenej v dvoch za sebou uložených ložiskách jemne prerušovaný otáčaním  silného 1.2 Nm krokového motora je jedinečný a nezabudnuteľný. 

Použitý motor je riadený vlastným mikroprocesorom a prenáša krútny moment na ovládací prvok pomocou 9 mm širokého zubového remeňa s oceľovým kordom.

Stavy regulátora v pozíciách min. a max. sú kontrolované automatickým svetelným systémom špičkovými mikrosenzormi Omron, pričom aj pri mechanickom ovládaní rukou človeka nedochádza v týchto krajných polohách k nijakým počuteľným rušivým nárazom, nakoľko modul volume je vybavený nami navrhnutými silikónovými fyzickými tlmičmi.

Pri prevode z osi regulátora na os japonského High-End potenciometra TKD je eliminované jeho namáhanie v axiálnom smere, pretože prvok je riešený vlastným bezhlučným spojkovým systémom taktiež za pomoci silikónového materiálu.

Doladzovanie pozície modulu pri vlastnom osádzaní a kompletovaní je prispôsobené pružinovým prípravkom, za pomoci ktorých je možné modul vyladiť s desatinovou presnosťou.

Hliníkové dotykové ovládacie prvky, ochranné kryty elektrónok z našej dielne, či už vo vnútri ukrytý unášač na osi potenciometra  sú jedinečnými dizajnovými prvkami  dotvárajúcimi celkový dojem pôsobenia na človeka a umocňujú pocit a rozsah nami tvorenej umeleckej myšlienky.

Kompletný spojovací nerezový materiál, skrutky zo zapustenými hlavami dokonale zlicovanými s nami navrhnutými plochami, galvanickým chromovaním upravené potrebné skrutky či diely, hĺbkové popisy a značenia laserovým lúčom, povrchy lakované a vypaľované v peciach pri 200 °C stupňoch, ručne brúsené a ručne leštené do vysokého lesku... Balenie  z špeciálneho 19 mm  materiálu Senosan  v čiernom klavírnom lesku, uloženie na saténovej vnútornej podložke...

Tieto a aj  ďaľšie tu už nevymenované charakteristiky, to všetko sú indície, ktoré Vás po skutočnom stretnutí sa s Phantomom Aurigou bezo zbytku presvedčia, že stojíte zoči voči niečomu, niečomu nevídanému....